Remonditöö staatus

NB! Näidise pealt andmete sisestamine veebivormile ei pruugi tulemust anda.

Et saada infot remonti toodud toodete seisu kohta, tuleb teha järgnevalt:

1. Kirjutage lahtritesse oma Remondiakti number ning Tunnuskood.

2. Seejärel vajutage nupule "Saada päring".