Tartu
E-P 10-19 / ALATES 18.mai E-P 10-21
Jõhvi
E-L 10:00-20:00 / P 10:00-19:00
Kuressaare
Paide
E-R 10 - 19 / L 10 - 15 / P Suletud
Rapla
E-R 10 - 19 / L 10-15 / P SULETUD
Valga
E-R 10:00-18:00 / L 10-15 / P SULETUD
Viljandi
E-R 9:00-18:00 / L 9-17 / P 10-15
Võru
E-R 10:00-19:00 / L 10-18 / P 10-16
Lemmiku salvestamiseks logi palun sisse
HINNAVALVURI FUNKTSIOONI KASUTAMISEKS LOGI PALUN SISSE

Kasutustingimused - äriklient

1. MÕISTED

 

Kaup – Kodulehe vahendusel Klicki  poolt müüdav kaup.

Koduleht – internetikeskkond ja e-pood domeenil www.klick.ee ja selle alalehed.

Ostja – Kodulehe juriidilisest isikust kasutaja, kes Kodulehte kasutades soovib Kaupu osta või kes on Kaupade ostu sooritanud. 

Müügileping – Ostja ja Klicki vahel Kodulehe vahendusel sõlmitav leping Kauba ostmiseks ja müügiks. 

Müügilepingu kinnitus – Klicki poolt e-posti teel Ostjale väljastatav informatiivne kinnitus Müügilepingu tingimuste kohta, millega Klick ei võta endale mistahes kohustusi või vastutust.

Müügilepingu tingimused – Klicki poolt Müügilepingus määratud spetsiifilised tehingu tingimused (s.h Kauba hind, põhiomadused, makse- ja tarnetingimused).

Müügitingimused – käesolevad tingimused, mida Ostja ja Klick Kodulehe kasutamisel ja Kodulehe vahendusel tehingute ja toimingute tegemisel järgima peavad (Müügilepingu tüüptingimused).

Klick – Klick Eesti AS, Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev ja www.klick.ee keskkonda haldav äriühing, registrikood 11199045, asukoht Mustamäe tee 44, Tallinna linn, Harju maakond, 10621, Eesti Vabariik, e-posti aadress info@klick.ee.

 

Müügitingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

 

2. MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUS JA KOHALDAMINE

 

2.1. Müügitingimused kehtivad tüüptingimuste ja üldiste ostu-müüki reguleerivate täiendavate lepingutingimustena Ostja ja Klicki vahel sõlmitavate igakordsete Müügilepingute suhtes. Müügitingimused muutuvad Müügilepingu sõlmimisega Müügilepingu lahutamatuks osaks. Müügilepingu sõlmimisel annab Ostja tagasivõtmatu ja tingimusteta nõusoleku Müügitingimuste aktsepteerimiseks. 

2.2. Klickil on õigus teha Müügitingimustes igal ajal ja sõltumata põhjusest ühepoolselt muudatusi ja täiendusi, tunnistada Müügitingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada. Müügilepingule kehtivad Müügitingimused, mis olid Müügilepingu sõlmimise hetkel Kodulehel Müügitingimustena esitletud.

 

3. KAUPLEMISKESKKOND

 

3.1. Klick võimaldab Ostjal kasutada Kodulehte Klickiga Müügilepingu sõlmimiseks. 

3.2. Klick ei taga, et Kodulehel olevat kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijate ja arvutitarkvaradega või mobiilseid seadmeid kasutades.

3.3. Klickil on õigus seada piiranguid Kodulehel teatud Kaupade müügile. 

3.4. Müügilepingut Kaupade ostuks saab sõlmida Kaupade tarneks järgmistesse riikidesse: Eesti Vabariik.

 

4. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

 

4.1. Kauba kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse pakkumusena (oferdina) Müügilepingu sõlmimiseks. Kauba kirjelduses on toodud Kauba nimetus, tootekood, ühikuhind ja põhiomadused. Klickil on õigus määrata minimaalne ja maksimaalne ostetavate Kaupade kogus või kehtestada muid spetsiifilisi piiranguid või eritingimusi ostule. Klickil on õigus pakkumust muuta kuni Müügilepingu sõlmimiseni, sh ostuprotsessi ajal, teavitades Ostjat muudatusest Kodulehe kaudu.

4.2. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Ostja pärast Kaupade väljavalimist (ostukorvi panemist) Kodulehel nõutavad andmed, kinnitab Müügilepingu tingimustel ja Müügitingimustel Müügilepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Esitan ja tasun tellimuse“, millega edastab Klickile kõik vajalikud andmed Ostja ning Kauba tarnekoha kohta (eelkõige Ostja täisnimi, registri- või isikukood, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, telefoninumber, elektronposti aadress, esindaja andmed, kättetoimetamise viis, makseviis jms).

4.3. Müügileping loetakse sõlmituks Ostja poolt tellimuse eest Klickile tasumisega (Ostja nõustumus ehk aktsept Müügilepingu sõlmimiseks). Müügileping jõustub tellimuse eest tasumisega. Müügilepingu jõustumisest tekib Klickil kohustus Kaup Ostjale üle anda.

4.4. Juhul, kui Ostja on Kauba eest tasumise viisiks valinud ettemaksu arve alusel tasumise ja Ostja tasub tellimuse eest hilinenult (s.o pärast maksetähtaega), loetakse tasumist uueks pakkumuseks ja Klick, kas nõustub Müügilepingu sõlmimisega, saates Ostjale müügilepingu kinnituse või keeldub Müügilepingu sõlmimisest. Eelnimetatud kinnitus ei ole Kodulehe kaudu saadetav automaatne Müügilepingu kinnitus, vaid see on eraldi kinnitus Müügilepingu sõlmimise kohta, mis väljastatakse Ostjale 7 päeva jooksul Ostjalt makse laekumisest. Kui Klick keeldub müügilepingu sõlmimisest, teavitab ta sellest Ostjat 7 päeva jooksul Ostjalt makse laekumisest.  Viimasel juhul tagastatakse Ostjale ostuhind hiljemalt 30 päeva jooksul Ostja makse laekumisest.

4.5. Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti. Ostja peab tuvastama ja parandama sisestusvea enne tellimusvormi esitamist. Kui Ostja avastab sisestusvea pärast Müügilepingu sõlmimist, on võimalik sisestusviga parandada teavitades Klicki 12 tunni jooksul alates Müügilepingu sõlmimisest.

4.6. Pärast Müügilepingu sõlmimist on Ostjal võimalik Müügilepingut muuta (nt osade Kaupade ostmisest loobuda, muuta tarneviisi või maksetingimusi) ainult kokkuleppel Klickiga. Kui Müügileping ei jõustu Kodulehel ja Müügitingimustes ettenähtud viisil, siis loetakse, et Müügilepingut ei ole sõlmitud.

4.7. Müügilepingu sõlmimise kohta saadetakse Ostja poolt avaldatud e-posti aadressile tehingu jõustumise järel automaatne Müügilepingu kinnitus, kus on märgitud lisaks muule ka Müügilepingu number ja kus sisaldub ka viide (link) Müügitingimustele. Müügilepingu kinnitus kuvatakse ka Klicki Kodulehel juhul, kui Kauba eest tasutakse pangalingi kaudu ja Ostja klikib pärast makse sooritamist nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“.

4.8. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Klicki serveri kella järgi, mis ei pruugi alati vastata Ostja veebisirvija või arvuti ajale.

4.9. Klick võib mitte võimaldada Ostjal Kodulehe vahendusel Müügilepingut sõlmida, kui Ostja rikub või on varasemalt rikkunud Müügitingimusi. Klick kontrollib Müügilepingu sõlmimist takistada võiva asjaolu esinemist tuginedes Ostja poolt esitatud andmetele ja keeldub vajadusel Kauba müümisest Ostjale. Müügilepingu sõlmimisest keeldumisest teavitatakse Ostjat Kodulehel kuvatava automaatse teatega, milles on märgitud Müügilepingu sõlmimisest keeldumise põhjus. Vastaval juhul Ostjale Kauba eest tasumist ei võimaldata.

4.10. Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

 

5. KAUPADE JA TARNE HINNAD

 

5.1. Kodulehel müüdavate Kaupade hinnad on esitatud Kodulehel Kaupade juures eurodes ja sisaldavad kõiki makse, kuid ei sisalda tarnekulu. Tarnekulu lisandub Kaupade hinnale.

5.2. Müügilepingu sõlmimisega aktsepteerib Ostja tarnekulu summas, mis talle enne Müügilepingu sõlmimist Kodulehel esitatakse.

5.3. Klickil on igal ajal õigus korrigeerida tema poolt pakutava Kauba ja tarnevõimaluste hinda. Kui Ostja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste avaldamist Kodulehel, kehtib tema jaoks hind, mis oli Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil. 

5.4. Tarnekulu kuvatakse Ostjale tarneviisi valiku juures (enne Müügilepingu sõlmimist) ning märgitakse ka Müügilepingu kinnitusele. 

5.5. Tarnetingimused ja nende hinna määrab Klick. 

5.6. Juhul, kui Ostja soovib Kaupa tellida mitme erineva tarneviisi alusel või erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused ning sõlmitakse erinevad Müügilepingud. 

 

6. KAUPADE EEST TASUMINE JA KAUPADE TARNE

 

6.1. Müügilepingu jõustumiseks tuleb tellimuse eest tasuda Klicki poolt määratud makseteenust pakkuva isiku vahendusel (pangalingi kaudu, krediitkaardiga) või tasudes Klicki poolt väljastatud ettemaksu arve. Juhul, kui tasutakse pangalingi kaudu või krediitkaardiga, saadab Klick Ostja poolt avaldatud e-posti aadressile Kauba ostu arve, millel on märge, et arve on tasutud. Ettemaksu arve tasumise tähtaeg on 5 (viis) päeva.

6.2. Kauba tarne Ostjale toimub Müügilepingus kokku lepitud aja jooksul ja Müügilepingus kokkulepitud viisil ja kohta pärast Kauba eest makstava tasu laekumist Klickile. Müügilepingu kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui Ostja on ostuhinna nõuetekohaselt tasunud. Tarneaeg lükkub edasi tasumisega hilinetud päevade võrra.

6.3. Kaupa ei tarnita väljapoole Eesti Vabariiki. Ostjat teavitatakse kättetoimetamisega seotud täiendavatest piirangutest ja objektiivsetest takistustest Kodulehe kaudu, juhul, kui selliseid piiranguid või takistusi esineb.

6.4. Klick kohustub teavitama tarneaja või muude kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest viivitamatult Ostjat.

6.5. Klickil on õigus tarneaega pikendada kuni 7 päeva võrra, kui esinevad objektiivsed, Klickist sõltumatud põhjused, mis tingivad viivituse Kauba kättetoimetamisel, teatades tarneaja pikendamisest viivitamatult Ostjale. 

6.6. Kui Ostja kaotab Kauba kättetoimetamisega hilinemise tõttu (s.h punktis 6.5. nimetatud tarneaja edasilükkamise tõttu) huvi Kauba vastu, on tal õigus esitada Klickile avaldus Müügilepingust taganemiseks ja Klickil on sellisel juhul kohustus tagastada Ostja poolt talle tasutud Kauba ostuhind 30 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest.

6.7. Kauba Ostjale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Ostjale endale või tema esindajale. Muuhulgas loetakse esindajaks Ostja märgitud tarnekohas asuvad  isikud (nt töötajad), kes Kaubad vastu võtavad. Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Kauba üleandmise hetkel. Kauba üleandmine viibib Ostjast tuleneval põhjusel, kui Kaupa ei saa üle anda, kuna Ostjat või tema  esindajat ei viibi tarnekohas, kusjuures Ostja kannab sellisel juhul kõik tarne viibimisega kaasnevad kulud.

6.8. Kaup antakse kulleri poolt Ostjale üle koos saatelehega. Kui Kaubal esineb väliseid ja nähtavaid vigastusi või Kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus Kaupa mitte vastu võtta, tehes saatelehele sellekohase märkuse. Allkirjastades saatelehe kinnitab Ostja või Ostja esindaja, et Kauba üleandmise momendil oli pakend terve ja ta on rahul pakendi seisundiga, et Kaubal ei ole nähtavaid väliseid vigastusi ja et talle tarniti tellitud Kaup.

6.9. Juhul, kui Kaup antakse Ostjale kätte Klicki kaupluses ja Kaubal esineb väliseid ja nähtavaid vigastusi või Kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus Kaupa mitte vastu võtta, teavitades sellest Klicki esindajat kohapeal. Võttes Kauba vastu, kinnitab Ostja või Ostja esindaja, et Kauba üleandmise momendil oli pakend terve ja ta on rahul pakendi seisundiga, et Kaubal ei ole nähtavaid väliseid vigastusi ja et talle anti üle tellitud Kaup.

6.10. Juhul, kui Kaupa on võimalik tarnida ositi (näiteks mõni Kaup on laos olemas, kuid mõni mitte), võib Klick Müügilepingu täita ja Kaubad tarnida ositi.

 

7. KAUPADE TAGASTAMINE JA ASENDAMINE

 

Ostjal on õigus pärast Müügilepingu sõlmimist Kaup tagastada või asendada üksnes Müügitingimustes eraldi märgitud juhtudel.

 

8. MÜÜGIGARANTII

 

8.1. Kui Kaubale on ette nähtud müügigarantii, kohustub Klick garantiitingimusi täitma ning puudustega Kauba ettenähtud tingimustel parandama või asendama.

8.2. Kaupadel kehtivad müügigarantii tähtajad on toodud Kodulehel Kauba tehnilistes andmetes üldinfo juures ja Kaubale lisatud garantiidokumendist. Juhul kui Kodulehel oleva info ja garantiidokumendi vahel on erinevusi, kehtib garantii siiski vaid garantii dokumendis näidatud tähtajani ja tingimustel. Garantiitähtaeg algab Müügilepingu sõlmimisest ja kehtib Kaubale lisatud garantiidokumendis näidatud perioodil. Garantiinõude aluseks on Kauba Müügilepingu kinnitus.

8.3. Juhul, kui garantiitingimustes ei ole märgitud teisiti, siis:

8.3.1. annab müügigarantii Ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist;

8.3.2. Kauba parandamise puhul garantiitähtajal ei pikene müügigarantii parandamise aja kestuse võrra vaid kehtib kuni esialgselt määratud perioodini; 

8.3.3. Kauba parandamisel Kaubas asendatud detailidele kehtib garantii ajani, mil lõpeb Kaubale esialgselt antud garantiitähtaeg;

8.3.4. garantiitähtajal asendatud Kauba garantiitähtaeg lõpeb ajal, mil pidi lõppema ostetud Kaubale esialgselt antud garantiitähtaeg.

8.4. Garantii alla ei kuulu puudused, mis on põhjustatud Kauba mehaanilisest vigastusest, aga ka vedeliku-, niiskus-, temperatuuri- ja muudest sarnastest kahjustusest, Kauba mitteotstarbekohasest kasutamisest, Kauba kasutamisest vastuolus kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetega või loomulikust kulumisest. 

 

9. PUUDUSTEGA KAUBAST TULENEVATE PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA LAHENDAMINE

 

9.1. Kauba varjatud puuduse, milleks loetakse eelkõige puudust Kauba kvaliteedis, ilmnemisel kohustub Ostja koheselt teavitama Klicki probleemist e-posti teel e-posti aadressil epood@klick.ee ning esitama järgmise informatsiooni:

9.1.1. nimi ja kontaktandmed;

9.1.2. Kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus; 

9.1.3. Müügilepingu number.

9.2. Teavitus peab olema saadetud mitte hiljem, kui puuduse avastamise järgsel päeval. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Ostja õiguse nõuda Klickilt Kauba parandamist või väljavahetamist. 

9.3. Puudusega Kauba asendamise korral on Klickil õigus nõuda Ostjalt puudusega Kauba tagastamist. 

9.4. Puudustega Kauba asendamisega seotud kulud (s.h tarnekulud) kannab Klick. 

9.5. Kui puudus on tingitud Kaubast (näiteks toode on defektne või on toode transpordi käigus vigastada saanud) parandab Klick puudustega Kauba. Klick võib Kauba parandamise asemel asendada Kauba lepingutingimustele vastava asjaga. Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, kui Klick keeldub õigustamatult asja asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist, on Ostjal õigus Müügilepingust taganeda ja Kaup Klickile tagastada. Klick kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Ostjale 30 päeva jooksul arvates põhjendatud taganemisavalduse saamisest.

9.6. Klick ei vastuta:

9.6.1. Ostjast tingitud Kauba kahjustumise eest;

9.6.2. defektide eest, mis on tekkinud Kauba ebaõigest hoidmisest või kasutamisest;

9.6.3. defektide eest, mis on tekkinud Kauba loomuliku füüsilise muutumise tõttu; 

9.6.4. Kauba omaduste Ostjale mittesobivuse eest, kui mittesobivus ei ole tingitud Kaubal esinenud defektist;

9.6.5. muudel seaduses ja Müügilepingus sätestatud juhtudel.

9.7. Kui Müügilepingust tulenevad kohustused saab täita ositi ja punktis 6.6 või 9.7 nimetatud sündmus leidis aset üksnes mõne Kauba suhtes, võib Ostja taganeda Müügilepingust üksnes selle Kauba või tootja Kaupade suhtes. Sellisel juhul kogu Müügilepingust tervikuna taganemine ei ole lubatud.

 

10. KLICKI TAGANEMISÕIGUS

 

10.1. Klickil on õigus Ostjaga sõlmitud Müügilepingust ilma mistahes sanktsioonideta taganeda alljärgnevatel põhjustel: 

10.1.1. Tellitud Kaup puudub Klicki või tarnija laost ja seda ei ole võimalik mõistliku aja jooksul ja mõistlikel tingimustel hankida;

10.1.2. Müügilepingu täitmist takistab objektiivne asjaolu, mida Klick ei saanud ette näha, ära hoida või mõjutada (vääramatu jõud)

10.1.3. Klickil ei ole muul põhjusel võimalik Müügilepingut täita.

10.2. Kui Klick on Müügilepingust taganenud, tagastab ta Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Ostjale 30 päeva jooksul arvates taganemisavalduse tegemisest. 

10.3. Enne Müügilepingust taganemist punktis 10.1 toodud aluse esinemisel, võib Klick Ostjale pakkuda tellitud Kaubaga samaväärset kaupa ning samaväärse kauba sobivuse kohta Ostja poolse kinnituse saamisel loetakse Müügileping muudetuks ning Ostjale tarnitakse tellitud Kaubaga samaväärne kaup.

 

11. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD 

 

11.1. Klick ei vastuta ühelgi juhul:

11.1.1. kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või pangalingi- või krediitkaardimakse ja sellest tulenevalt Müügilepingu sõlmimine võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või pangalingi- või krediitkaardimaksega seoses tekib probleeme, on Ostja kohustatud teatama neist viivitamatult Klickile;

11.1.2. Ostjale tekitatud kahju eest, kui Ostja identiteeti kasutab teine isik.

11.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Müügilepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

11.3. Klick ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest või Ostja enda vastuvõtuviivitusest, milleks on muuhulgas Ostja poolse Müügilepingu järgse sobiliku vastuvõtja puudumine Kauba üleandmise asukohas selleks ettenähtud ajal.

11.4. Klick ei kompenseeri Ostjale ühelgi juhul mistahes mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti mistahes kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu). 

11.5. Klick ei kompenseeri Ostja kahju, mis tekib põhjusel, et Ostja võttis enda peale kolmandate isikute ees Kaubaga seoses mistahes kohustusi (näiteks kohustust Kaup kolmandale isikule võõrandada, pantida, üle anda vms).

11.6. Klick ei kompenseeri Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju. 

11.7. Klick ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et Klick on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda. 

 

12. POOLTE MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

12.1. Ostja kohustub:

12.1.1. esitama Kauba ostuprotsessis täielikult tõeseid isikuandmeid, sh esitama tellimuse oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

12.1.2. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema identideedi alt või tema asukohas asuvalt IP-aadressilt või tema esindaja (sh töötaja) elu- või asukohas asuvalt IP aadressilt; 

12.1.3. mitte kasutama Kodulehte ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks); 

12.1.4. mitte lubama sooritada Kodulehel oma identiteedi all tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.

 

12.2. Ostja kinnitab, et ta: 

12.2.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel võimaldatud tehinguid; 

12.2.2.on teadlik ja nõustub, et Kodulehel tellimuse esitamine ja tellimuse eest tasumine toob kaasa siduva Müügilepingu sõlmimise;

11.2.3. on teadlik ja nõustub sellega, et Klickil on õigus Ostja isikuandmeid säilitada ja teostada Ostja isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Müügitingimustele;

11.2.4. annab Klickile käesolevaga nõusoleku saata endale kommertsteadaandeid, uudiskirju, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi, seda ka väljaspool Müügilepingu täitmist, sh Klickile avaldatud Ostja e-posti aadressile. Ostjal on õigus teadaannete saamisest igal ajal loobuda. See ei muuda tühiseks Müügitingimustega nõustumist;

11.2.5. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Müügitingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

 

12.3. Klick vastutab Ostja ees, et:

11.3.1. Kaup vastab Kodulehel esitatud kirjeldusele ning väljendatud omadustele ja kvaliteedile või eeltoodu puudumisel vähemalt keskmisele, sellistele Kaupadele omasele kvaliteedile;

11.3.2. Kauba kohta esitatud andmed, sh Kaubal või selle müügipakendil või Kauba külge kinnitatud etiketil olev märgistus jms andmed on õiged, vastates muuhulgas Kaubale;

11.3.3. Kaubad on uued, so. need müüakse esmakasutusse.

 

13. TEADETE EDASTAMINE

 

Kodulehe teadete ja Müügilepinguga seonduva informatsiooni vahetamine Ostja ja Klicki vahel toimub elektroonilises vormis Kodulehel teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu või informatsiooni avaldamisega Kodulehel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud Kodulehel. Teateid võib Ostjale edastada ka kirjalikult Müügilepingus avaldatud aadressil või Ostja ametlikul postiaadressil või Klick´ile tema ametlikul postiaadressil.

 

14. INTELLEKTUAALNE OMAND

 

14.1. Koduleht ja kogu selle sisu, sh kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on Klicki intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal õigust Klicki kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. 

14.2. Eesmärgiga pakkuda enda Kaupu Kodulehe kaudu on Kauba tootjad ja tarnijad andnud Klickile õiguse kasutada enda kaubamärki, Kaupade kirjeldusi, fotosid ja muud vara, mis võib olla käsitatav nimetatud isikute intellektuaalse omandina. 

 

15. PRIVAATSUSE JA ANDMEKAITSE TINGIMUSED

 

15.1. Müügitingimustega nõustumisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud Klick´i privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ja aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.

15.2. Klick töötleb Ostja poolt Kodulehe kaudu esitatud andmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ja üksnes Kodulehe vahendusel Müügilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning Kodulehe kasutamisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus ulatuses. Klick võib kasutada Ostja esitatud andmeid oma õiguste kaitseks ning edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses Ostja andmeid kolmandatele isikutele.

15.3. Klick ei edasta ega avalikusta kogutud andmeid Ostja eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui Müügitingimustes on sätestatud selline õigus.

 

16. MUUD TINGIMUSED

 

16.1. Klicki tegevusele ja Müügilepingule  kohaldatakse Eesti õigust. Kõik Eestis kehtivad seadused on avaldatud Riigi Teataja võrguväljaandes, mis on kättesaadav aadressil https://www.riigiteataja.ee/.

16.2. Käesolevad Müügitingimused on esitatud ja Müügileping sõlmitakse eesti keeles.

16.3. Kehtivad Müügitingimused esitatakse Kodulehel viisil, mis võimaldab Ostjal need enda arvutisse salvestada ja neid hiljem taasesitada. Klick säilitab kõikide Müügitingimuste redaktsioonide tekstid. Kuigi Klick võib aeg-ajalt muuta Müügitingimustes sätestatut, jäävad varasemalt kehtinud Müügitingimuste redaktsioonid Ostjatele kättesaadavaks. Varem kehtinud Müügitingimuste redaktsiooni saamiseks tuleb Klickile edastada vastav päring.

16.4. Müügilepingu sõlmimisest ja täitmisest tekkinud vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendavad Pooled nende vahelise vaidluse Eestis, Harju Maakohtus. 

16.5. Juhul, kui mõni Müügitingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

 

Müügitingimuste käesolev redaktsioon on kinnitatud ja kehtib alates 5.11.2015.